Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Testpark

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 12:57:45
Adress
test
test
test
Telefon
+46 test
Epost
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 222m
 • Av- och påstigningsplatsen är 9m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 4cm
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,05NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns
 • Trottoarkantens höjd är 4cm
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,05NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns
 • Trottoarkantens höjd är 4cm
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,05NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 5cm
 • Den fria ytans bredd är 5cm
 • Ringklockan är placerad 5cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 5NCS

Entrédörren

 • Dörr intill karuselldörr öppnas med dörröppnare
 • Dörr intill vändkors öppnas med dörröppnare
 • Det finns inte möjlighet att tillkalla personal

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 5cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 6cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 6NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 6cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 6cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 6% i längsriktning
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg (norra)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Entrédörren

Passageöppning