Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Almgrens hårvård Anderstorp

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:30:00
Adress
Storgatan 1
33433
Anderstorp
Telefon
+46 037115477
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4.16m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar -3.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är -0.9%
 • Lutningens sträckning är 11m
 • Ytan efter lutningens slut är 7m lång
 • Ytan efter lutningen lutar -4.1% i sidled
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4.16m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar -1.0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 0.1%
 • Lutningens sträckning är 11m
 • Ytan efter lutningens slut är 7m lång
 • Ytan efter lutningen lutar -4.5% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 416cm
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 416cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 700cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -2.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -2.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 327cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -2.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -2.1% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 300mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker
 • En gångyta är 207.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker
 • En gångyta är 207.5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 136cm
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 3.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 3mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 45cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 202cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 336cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 105cm från underlaget
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 109cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 45cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 231cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 130mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Hyllor finns

Hyllor finns

Bemannad kassa

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett