Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bernts Gislaved

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:30:26
Adress
Köpmansgatan 16
33233
Gislaved
Telefon
+46 0371-80933
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 3.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.37m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.2%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.7% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 5.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 56m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.37m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.8%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.7% i sidled
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 100mm
 • Texten har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 120cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 15cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 367cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 117cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.6% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 0cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 45cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 86.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 131cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.30NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 94cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 5.5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 350cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 100mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 200cm

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 176cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 46cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 10cm
 • Draghandtaget är placerat 109cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 146cm
 • Längden är 249cm
 • 29cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 84cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.60NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 139cm från golvet
 • Spegelns överkant är 209cm från golvet
 • Kroken har höjden 130cm
 • Kroken är placerad 116cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 63cm
 • Skötbordets längd är 72cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 140cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 111cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 36cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 174cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 174cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 83cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 74cm
 • Fri bredd under bordet är 58cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 44cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 100mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.60NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 120cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 5mm
 • Kassans höjd är 83cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 98cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångvägen

Matsedel utanför entré

Skriv ut

Matsedel

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Café-rum

Skriv ut

Passageöppning

Kontrast

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Handfat

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Fast placerad kortläsare