Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Catonis färg Colorama Reftele

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:32:06
Adress
Storgatan 43
33021
Reftele
Telefon
+46 0371-20037
Epost
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.25NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 2.17m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 7.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 7.1%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 131cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.20NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 4.7%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 131cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 136cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 121cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 13cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 120.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 340cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker
 • En gångyta är 164cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker
 • En gångyta är 164cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 118cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 31cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 54cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 60mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.25NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 13cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 210cm från underlag
 • Passagebredd vid kassan är 166cm
 • Kassapriset är placerat 116cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 99cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 218cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 241cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Passageöppningen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Passageöppningen

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Fristående skylt

Skylt på vägg

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Hyllor finns

Hyllor finns

Fast placerad kortläsare

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt