Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dressmann Gislaved

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:31:00
Adress
Södra Storgatan 3
33233
Gislaved
Telefon
+46 0371-80960
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 0.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.5%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.3% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 4.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 0.7%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.3% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 6.3% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 94cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 101.5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 22cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 280cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 300mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 99cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 72cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 5cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 45cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 120.5cm från underlag
 • Läsbar information finns inte som komplement till högtalarinformationen

Klädstång

 • Klädstången är placerad 135cm från golvet
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 133cm
 • Kassapriset är placerat 126cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 92cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 97cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 124.5cm
 • Den fria ytans bredd är 87cm
 • Kroken har höjden 163cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 49.5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittytan är 42cm bred

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Löst föremål

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångvägen

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörren öppnas automatiskt

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Butikslokal

Skriv ut

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Hyllor finns

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Provrum

Provrum

Provrum