Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mekonomen Gislaved

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:31:19
Adress
Eneströmsgatan 7
33236
Gislaved
Telefon
+46 0371799000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.5%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 154cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 5m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.8%
 • Lutningens sträckning är 6m
 • Ytan efter lutningens slut är 6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 154cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 154cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 163cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 204cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 60cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 75cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 15cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 120.5cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 600cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 700cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 1000mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 255cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 255cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 156cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 25cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 188.5cm från underlag
 • Läsbar information finns inte som komplement till högtalarinformationen
 • Bakgrundsmusik finns

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 100cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.20NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 94cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 167cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 95.5cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 105cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 113cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgallret innanför dörren

Entré

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Butikslokal

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Hyllor finns

Köautomat

Köautomat

Köautomat

Köautomat

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt