Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Netto Smålandsstenar

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:33:31
Adress
S Nissastigen 7
33332
Smålandsstenar
Telefon
+46 0371-30269
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 0.4%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 135cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 17cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.52m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 3m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 4%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.8% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 135cm

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 17cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 157cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 162cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.1% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 73cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 78cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.20NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 1000mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 270cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.30NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 200mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 207cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 207cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 104cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 10cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.10NCS mot underlag

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 100mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.80NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 13cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 160cm från underlag
 • Passagebredd vid kassan är 140cm
 • Kassapriset är placerat 154cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 108cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 113cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.10NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Dagligvarubutik

 • Kundvågens höjd är 165cm
 • Kundpåsarna är placerade på höjden 42cm
 • Möjlighet att nå basvaror utan att passera starkt doftande varor finns
 • Bestämda platser för basvaror finns
 • Tillgång till kundkorgar med hjul och draghandtag finns inte
 • Möjlighet att nå kassor utan att passera starkt doftande varor finns
 • Avståndet mellan entré och kundvagnar är 3m
 • Nötter i lösvikt finns
 • Starkt doftande varor vid entrén finns inte

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Passageöppningen

Löst föremål

Utskjutande föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Passageöppningen

Löst föremål

Utskjutande föremål

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Livsmedelshandelslokal

Skriv ut

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Hyllor finns

Hyllor finns

Fast placerad kortläsare

Dagligvarubutik

Dagligvarubutik