Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Paulina Anderstorp

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:30:11
Adress
Storgatan 5
xxxx
Anderstorp
Telefon
+46 037116790
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.1%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 11m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Löst föremål

 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 11m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1.7%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 11m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.1% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 116cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 132cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 192cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.5% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.50NCS mot omgivande vägg

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 200mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 87cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 7.5cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Lägsta hyllan är placerad 10cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 164cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 137cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 88cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 96cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 86.5cm
 • Den fria ytans bredd är 97cm
 • Kroken har höjden 168cm
 • Spegelns underkant är 40cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittytan är 35cm bred

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångvägen

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Trappan

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Butikslokal

Skriv ut

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Hyllor finns

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Provrum

Provrum

Provrum