Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pewes Anderstorp

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:32:52
Adress
Storgatan 11
33433
Anderstorp
Telefon
+46 0371-16960
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.0%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 143cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.0%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 143cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 143cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 172cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 172cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.7% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 93cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 107cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Gångmatta utanför dörr

 • Gångmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 77cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 143cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 79cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 400mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 105cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 35cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 180cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 195cm
 • Kassapriset är placerat 128cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 96cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 100cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångmatta utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare