Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Shell Reftele

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:32:28
Adress
Segerstadsvägen 5
33021
Reftele
Telefon
+46 0371-20813
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.10NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.14m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 1.98m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.7% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.15NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.14m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 1.98m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.7% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 197cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 121cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83.5cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 153cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 167cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 73cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 290cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 360mm

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 116cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, fotografi, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.80NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 181cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 181cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 81cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 31cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Lägsta hyllan är placerad 9cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 189cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns
 • Passagebredd vid kassan är 181cm
 • Kassapriset är placerat 143cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.10NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 95cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 98cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.10NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 125cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 178cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 13cm
 • Draghandtaget är placerat 102cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 167cm
 • Längden är 170cm
 • 87cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 44cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.35NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 108cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181cm från golvet
 • Kroken har höjden 158cm
 • Kroken är placerad 27cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 104cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 28cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 64.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 49cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.10NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 150cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 40cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Orienteringstavla utan tal

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Hyllor finns

Fast placerad kortläsare

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg