Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tempo Reftele

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:31:45
Adress
Torget
33021
Reftele
Telefon
+46 0371-20024
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.15NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.00m
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 0.1%
 • Lutningens sträckning är 3.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 3.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.86m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 9.0m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 3.6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1.8%
 • Lutningens sträckning är 3.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 3.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.7% i sidled
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 219cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 235cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 115cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.10NCS

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 9s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 206cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 256cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 28mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 152cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 124cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 34cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Lägsta hyllan är placerad 20cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 163.5cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 80cm
 • Kassapriset är placerat 151cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.45NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 92.5cm från underlaget
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 105cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.25NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Dagligvarubutik

 • Kundpåsarna är placerade på höjden 63cm
 • Möjlighet att nå basvaror utan att passera starkt doftande varor finns
 • Bestämda platser för basvaror finns
 • Tillgång till kundkorgar med hjul och draghandtag finns
 • Möjlighet att nå kassor utan att passera starkt doftande varor finns
 • Avståndet mellan entré och kundvagnar är 5.0m
 • Nötter i lösvikt finns inte
 • Starkt doftande varor vid entrén finns inte
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 140mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Dörrmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Livsmedelshandelslokal

Skriv ut

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Hyllor finns

Bemannad kassa

Dagligvarubutik

Utformning av skylt från tak