Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetshus Centrum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Norra Allégatan 2
413 01
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 11cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 9.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 200cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 25%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 2m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 9.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 195cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 13.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 90cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 198cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.5NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 93cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 107cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 198cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Trappa - till hiss

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 122cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 120cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstången slutar 5cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 4cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 133cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 27cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 135cm
 • Den fria ytans bredd är 275cm
 • Djupet på hisskorgen är 130cm
 • Hisskorgens bredd är 94cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 14cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 94cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 88cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 20cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 117cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 72cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 92cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är gul

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Trappa

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt vid dörr

Orienteringstavla utan tal

Passage

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Inomhusmiljö

Gångytan

Trappa - till hiss

Ledstång höger sida sett nerifrån

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt