Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Albotorget 5 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-15 07:51:47
Adress
Albotorget 5
413 12
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 110cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 103m

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 119cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 101cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.4NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 252cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr