Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alfons Åbergs Kulturhus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-11-13 11:08:18
Adress
Slussgatan 1
411 06
Göteborg
Telefon
+46 031 - 15 42 80
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12m
 • Av- och påstigningsplatsen är 8m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 7m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 228cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 272cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 400mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 236cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 225cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 145cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Gångmattan är lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 101cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,41NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 18cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,41NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 112cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 192cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,68NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,68NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 73cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,04NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,04NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 197cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 148cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 4mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 87cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 6cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 97cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 67cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 144cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 87cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 188cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 98cm
 • Fri bredd under bordet är 45cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting
 • Det är 16st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 112cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,48NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,48NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 75cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 180cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,38NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 200cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 40cm bred
 • En gångyta är 30cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns
 • Det finns teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 101cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 118cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,21NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 0mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 166cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,06NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 112cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 77cm
 • Draghandtaget är placerat 63cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 272cm
 • Längden är 286cm
 • 132cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 104cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,68NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 76cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 76cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte
 • Avståndet mellan armstöden är 56cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 92cm från golvet
 • Spegelns överkant är 165cm från golvet
 • Kroken har höjden 158cm
 • Kroken är placerad 111cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 82cm
 • Skötbordets längd är 65cm
 • Skötbordets bredd är 53cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 99cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 32cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 56cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,13NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 101cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 118cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,42NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,42NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 32mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 120cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,1cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,68NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 45cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri mat
 • Maten hanteras utan alternativ hantering av råvaror
 • En gångyta är 155cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 6mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,42NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Maträtter som visas på bild finns inte
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 200cm
 • Kassapriset är placerat 92cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,51NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 6mm
 • Kassans höjd är 132cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,4NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte
 • Personlig service finns vid beställning
 • Buffébordet är 92cm högt
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 92cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entréhall

Skriv ut

Sittplats

Slagdörr

Trappa

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Trappa

Teatersalong

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Sittplats

Platser för rullstol

Servering inkl Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Nödlarm på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare