Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänna Vägen 40 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-09-05 07:23:12
Adress
Allmänna Vägen 40C
414 66
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 34m från entrén
 • Belysning finns

Ringklocka måste användas

 • Den fria ytans längd är 225cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 117cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 300cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,34NCS

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 205cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 4,0% i längsriktning

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 140m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 140m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9,7%
 • Lutningens sträckning är 6m
 • Ytan efter lutningens slut är 0,5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,4% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 104cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,4NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2,4m
 • Bredden lutar 1,6%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1,1%
 • Den fria ytans bredd är 2,6m
 • Bredden lutar 0,3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1,4%

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 8cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning