Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Amiralitetsgatan (lekplats 100)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-07-04 08:54:01
Adress
Amiralitetsgatan
414 60
Göteborg
Telefon
+46 031365 00 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2,2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 23m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 1,5cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 0,2cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,25NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 90m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång - (från Amiralitetsgatan)

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0,30NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 200cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 2cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande yta

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är lös, hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Lutningen i längsriktning är 15%
 • Lutningens sträckning är 40m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 1,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,6m
 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 17m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: häck, mur, stängsel
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,8m
 • Gångvägens underlag är fast , jämnt
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns

Backe

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är fast , jämnt
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Gångytan är 8m
 • Gångytan längslutning är 6%
 • Belysning finns
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 2% i längsled

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 110cm bred
 • Trappans steg är 70cm djupa
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 7cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 0,8cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 69cm
 • Armstödet sträcker sig 10cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga

Balansredskap

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Sittplats finns intill aktivitet
 • Ljushetskontrasten är 0,25NCS mot omgivande ytor
 • Balansredskap finns i marknivå

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Dörröppningens fria höjd är 147cm
 • Diametern på den fria vändytan är 180cm

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 82cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord, halksäker

Ramp

 • Rampen lutar 30%
 • Lutningen på rampen är 5m lång
 • Rampen är 90cm bred
 • Rampen lutar 2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 45cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 59cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 59cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen

Gångväg från hållplats till lekplatsens ingång

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångvägen till entrén

Av- och påstigningsplats ((Amiralitetsgatan))

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Lekplatsens ingång ((från Amiralitetsgatan))

Skriv ut

Lekplatsens ingång - (från Amiralitetsgatan)

Gångväg ((ingång från Tellgrensgatan))

Skriv ut

Passageöppningen

Gångyta och sittplats

Av- och påstigningsplats ((Mariebergsgatan))

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångväg ((ingång från Mariebergsgatan))

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Backe

Trappa

Brädor på spång

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Balansredskap

Gungan

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Trappan

Ramp

Trappan