Änggårdens odlareförening

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 23:31:36
Adress
0 Adress Saknas
POSTNUMMER SAKNAS
Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10.0m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5.0m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.50m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 20.0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.50m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 20%
 • Lutningens sträckning är 100m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångvägen