Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-05 09:54:45
Adress
Nymilsgatan 2
421 21
Västra Frölunda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7,34m
 • Av- och påstigningsplatsen är 7,5m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 9cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 140cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 18cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 9,5%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 12,8m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 14cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,40NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 2,4%
 • Lutningen på rampen är 3,2m lång
 • Rampen är 200cm bred
 • Rampen lutar 0,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 9,67m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,3NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 5,74m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,1%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,83m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,93% i sidled

Rampen

 • Rampen lutar 10,4%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 230cm bred
 • Rampen lutar 0,6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 187cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 176cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,90NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 95cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 134cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i längsriktning

Gångmatta utanför dörr

 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag, tunn

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 69cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,10NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,65NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 200cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 48cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 50cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 15cm
 • Fri bredd under bordet är 15cm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 150cm
 • Längden på disken är 280cm
 • Benutrymmets djup är 12cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,70NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr - Handikapptoalett

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 184cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 198cm
 • Längden är 168cm
 • 119cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 40cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,25NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 84cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 58cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 21cm
 • Spegelns underkant är 122cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183cm från golvet
 • Kroken har höjden 158cm
 • Kroken är placerad 21cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 43cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 0,82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 30cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr - Övrig toalett

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 111cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1,2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Fast föremål

Enskilt steg

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Gångmatta utanför dörr

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt på vägg

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Disk med fast höjd

Handikapptoalett

Slagdörr - Handikapptoalett

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr - Övrig toalett

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning