Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Askims bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-06 15:27:15
Adress
Askims Torg 5
436 43
Askim
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 24m
 • Av- och påstigningsplatsen är 31m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 16% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,8m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 30m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 4,8%
 • Lutningens sträckning är 6,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 124cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 18%
 • Lutningens sträckning är 0,8m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5,1m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5,5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3,8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 69m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 5,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 54m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 21m

Enskilt steg - trottoarkant

 • Stegets höjd är 6cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,2NCS mot omgivningen
 • Avfasningen på det enskilda steget är 140cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 7,4%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 8,7% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 292cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 113cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 262cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag, tunn

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 14cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,6NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 109cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,8NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 3cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen
 • Avfasningen på det enskilda steget är 113cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 16,3%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0,5cm

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 169cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 274cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 109cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 262cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv

Tröskeln i vindfånget

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 143cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 166cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 76cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 42cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 45cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 15cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 213cm
 • Benutrymmets djup är 15cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 68cm
 • Högsta höjden på disken är 118cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,4NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 150cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 50mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,8NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 15cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 148cm från underlag

Övriga datorbord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 66cm
 • Benutrymmet är 80cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 131cm
 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 75cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 102cm över underlag

Låneautomat - höj- och sänkbar

 • Den fria ytans längd är 240cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 74cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är självscanning
 • Funktionen är placerad 74-108cm över underlag
 • Det finns inte akustisk information

Handikapptoalett - längst in i bibliotekslokalen

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 72cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 223cm
 • Längden är 248cm
 • 84cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet
 • Kroken har höjden 134cm
 • Kroken är placerad 41cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 85cm
 • Skötbordets längd är 76cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 114cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 42cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 77cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 90cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 92cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 155cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 230cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 160cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Enskilt steg - trottoarkant

Enskilt steg - trottoarkant

Gångvägen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Enskilt steg

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskeln i vindfånget

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Höj- och sänkbar informationsdisk

Höj- och sänkbar kortläsare

Bibliotek

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Låneautomat - höj- och sänkbar

Låneautomat - höj- och sänkbar

Handikapptoalett - längst in i bibliotekslokalen

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Samlingsrum (Läs- och mysrum)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Studierum (och utställningsrum)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord