Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Atalante

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-04-03 09:02:15
Adress
Övre Husargatan 1
411 22
Göteborg
Telefon
+46 031 - 711 82 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 11m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,29NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 125cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 168cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrmattan är lös

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 306cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,48NCS
 • Trappans steg är 34cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,68NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,68NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det finns inte en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 400cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 200cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 34cm
 • Fri bredd under bordet är 34cm
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,37NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 28mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 168cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 58cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,68NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 70cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,37NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 122cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 134cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 15%
 • Lutningens sträckning är 8m

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 134cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 40cm bred
 • En gångyta är 40cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 700cm
 • Den fria ytan lutar 11% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 1% i sidled
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Servering

 • Fri höjd under bordet är 108cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 110cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 45cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 74cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 200cm bred
 • Personlig service finns inte vid beställning
 • Kassans höjd är 110cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,8NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns inte vid beställning
 • Buffébordet är 110cm högt

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Trappa

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Sittplats

Bord

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Teatersalong

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Passageöppning

Alternativ lutning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Café servering inne i utrymmet

Skriv ut

Servering

Flyttbar kortläsare