Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Awngaryd odlarförening

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 04:53:35
Adress
0 Adress Saknas

Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8.5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7.0m
 • Av- och påstigningsplatsen är 8.5m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.35NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 0.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.4%
 • Lutningens sträckning är 3.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 12.0m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 8.5m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.20NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.9m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 105cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.5NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 1.90m
 • Bredden lutar 0.5%
 • Ytans längd är 1.9m
 • Längden på ytan lutar 2.4%
 • Den fria ytans bredd är 1.9m
 • Bredden lutar 0.5%
 • Ytans längd är 1.9m
 • Längden på ytan lutar 2.4%

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Grind

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind