Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Axelhuset

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-06 13:01:44
Adress
Axel Dahlströms torg 3
41480
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6,4m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 24m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 20m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 13m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 118cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting
 • Det är 24st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 160cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,2NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 107cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 107cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren - in till hissutrymme

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 194cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 295cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 80cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,7NCS
 • Markeringen är placerad 155cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 87cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 165cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,3NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 131cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,6NCS

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 17cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,25NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 194cm
 • Den fria ytans bredd är 295cm
 • Djupet på hisskorgen är 145cm
 • Hisskorgens bredd är 108cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 108cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 73cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 144cm

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 80cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS
 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,8NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 20s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,8NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 144cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 80cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS
 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 108cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,8NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,34NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 40cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 45cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 44cm

Passageöppning - in till kapprummet

 • Dörröppningens fria bredd är 126cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 400cm
 • Den fria ytans bredd är 365cm
 • Kroken har höjden 94cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 81cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns

Passageöppning - in till toaletterna

 • Dörröppningens fria bredd är 165cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 138cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,7NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 83cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 138cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 74cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 57cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 79cm
 • Fri bredd under bordet är 172cm

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 69cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 21cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Slagdörren - in till hissutrymme

Slagdörren - in till hissutrymme

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Dörrkontrast

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Passageöppning - in till kapprummet

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Passageöppning - in till toaletterna

Övrig toalett

Slagdörr

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Övrig toalett

Slagdörr

Toalettens utformning

Samlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Bord

Podium

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån