Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Axet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Tvärhandsgatan 14
421 36
Västra Frölunda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 1,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,5m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 19cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6,9%
 • Lutningens sträckning är 2m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 63cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,7% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt