Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Azaleadalens naturlek (lekplats 504)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-07-04 09:13:53
Adress
Säldammsbacken 11
414 76
Göteborg
Telefon
+46 0313650000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 220m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,25NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 30m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 200m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 200m
 • Ytan efter lutningens slut är 30m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0,25NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 120cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1m
 • Gångvägens underlag är ojämnt, fast
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns

Passageöppning i gångväg

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 1,8cm

Backe

 • Gångvägens bredd är 1,8m
 • Gångvägens underlag är fast , jämnt
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Gångytan är 14m
 • Gångytan längslutning är 16%
 • Belysning finns
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 0,2cm

Lägre bord

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Djupet på utrymmet under bordet är 25cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm
 • Fri höjd under bordet är 63cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 80cm
 • Armstödet sträcker sig 2cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Lägre sittplats

 • Lägre sittplats finns
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstöden sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Greppvänligt armstöd finns
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Den fria ytan lutar 2% i sidled
 • Den fria ytan intill är 2m lång
 • Lutningen på längden av den fria ytan intill är 2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, halksäker, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, balansgång, klättring

Balansredskap

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Sittplats finns intill aktivitet
 • Ljushetskontrasten är 0,25NCS mot omgivande ytor
 • Balansredskap finns i marknivå

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,25NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0,30NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är under 50 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 78cm
 • Fri bredd under bordet är 112cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,25NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Grillplats

 • Grillbädden är 50 från underlag
 • Sittplats vid grillplats finns

Lägre sittplats

 • Lägre sittplats finns
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 29cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns inte plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstöden sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Greppvänligt armstöd finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Den fria ytan lutar 4% i sidled
 • Den fria ytan intill är 1m lång
 • Lutningen på längden av den fria ytan intill är 2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Passageöppning i gångväg

Backe

Brädor på spång

Lägre bord

Sittplats

Lägre sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Balansredskap

Gungan

Gungan

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Sandlådebord

Sandlåda i marknivå

Lek

Grillplats

Skriv ut

Grillplats

Lägre sittplats