Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Backegårdsskolan F-6

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-05-31 07:41:24
Adress
Universumsgatan 3
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 86m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 42m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 11m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.3%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 134cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 55cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.1NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.1NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 193cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 5cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 130cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 10%
 • Lutningen på rampen är 6.05m lång
 • Rampen är 109cm bred
 • Rampen lutar 4.4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 80mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 126cm
 • Den fria ytans bredd är 187cm
 • Ringklockan är placerad 121cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 93cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.6NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 121cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 74cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets passageöppning - dörr som står öppen

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 92cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 205cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.8cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 192cm
 • Kroken har höjden 167cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 72cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns inte

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 196cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 205cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 144cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 147cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 48cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.6NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.8NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 211cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 226cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden

Passageöppning - utanför expedition

 • Dörröppningens fria bredd är 195cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.7cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Det finns tillgång till ledsagning

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 212cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 227cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 144cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 35cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 81cm
 • Draghandtaget är placerat 63cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 214cm
 • Längden är 219cm
 • 122cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 47cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 81cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 42cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 30cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet
 • Kroken har höjden 110cm
 • Kroken är placerad 105cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 94cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.7NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 25cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 144cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.3NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.3NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 7m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 7m

Beskriv gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.3%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 134cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 55cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.15NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.15NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 215cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 80mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 146cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 176cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2.5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 87cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 114cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 125cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 95cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.8cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 47cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 230cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 42cm
 • Bänkens bredd är 220cm
 • Bänkens djup är 36cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 111cm från golvet
 • Spegelns överkant är 171cm från golvet
 • Kroken har höjden 141cm
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 270cm
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.8cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.7NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.65NCS
 • Avlastningshylla finns
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 76cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Slagdörr - till duschbås

 • Dörröppningens fria bredd är 59cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 32cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Dusch

 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 96cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 110cm från golv
 • Blandaren är placerad 41cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Hjälpmedel för aktivitet finns inte på plats

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.75m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 83m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 8.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 14.7%
 • Lutningens sträckning är 21m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 6.5% i sidled

Enskilt steg - sänkt trottoarkant

 • Stegets höjd är 2cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.2NCS mot omgivningen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 134cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 204cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 219cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Rampen

 • Rampen lutar 5.7%
 • Lutningen på rampen är 3.25m lång
 • Rampen är 175cm bred
 • Rampen lutar 2.3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 155cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 3.0% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS
 • Markeringen är placerad 157cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Rampen - miniramp till tröskel

 • Rampen lutar 15%
 • Lutningen på rampen är 0.35m lång
 • Rampen är 107cm bred
 • Rampen lutar 2.2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt - från utsidan

 • Dörrhandtaget är placerat 39cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Slagdörr öppnas med manöverdon - från insidan

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 99cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 103cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 239cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 142cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 89cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 33cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 103cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.45NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 87cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 142cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 115cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 162cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 140cm
 • Kroken har höjden 126cm
 • Skyddande gavlar finns inte

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 147cm
 • Dörröppningens fria bredd är 71cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.8cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 81cm över golv

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.7NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.7NCS
 • Avlastningshylla finns
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - till vänster

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 88cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 64cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr - till höger

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 86cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 72cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 76cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 81cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 57cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 170cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Utskjutande föremål

Ingång (Expedition, hus A)

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets passageöppning - dörr som står öppen

Vindfångets passageöppning - dörr som står öppen

Tröskel

Expeditionshall (Hus A)

Skriv ut

Kapprum

Spegel

Utskjutande kapphylla

Skylt på vägg

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Passageöppning - utanför expedition

Sittplats

Slagdörr

Tröskel

Skylt vid dörr

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Gångväg (Från av- och påstigningsplats till gymnastiksal)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Gångyta och sittplats

Beskriv gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Utskjutande föremål

Ingång (Gymnatsiksal, hus D)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Omklädningsrum (Pojkar, hus D, flickornas är likadant)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Bänk

Spegel

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Skylt vid dörr

Dörren

Tröskel

Gångytan

Gångytan

Slagdörr - till duschbås

Dusch

Dusch

Gymnastiksal (Hus D)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Parkering och gångväg (Till matsal)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Enskilt steg - sänkt trottoarkant

Passageöppningen

Fast föremål

Ingång (Matsal, hus C)

Skriv ut

Skylt på vägg

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Rampen - miniramp till tröskel

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt - från utsidan

Slagdörr öppnas med manöverdon - från insidan

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Kapprum (Matsal, hus C)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Kapprum

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Samlingsrum (Matsal, används som vallokal, hus C)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr - till vänster

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr - till höger

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Bord