Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Backegårdsskolans fritidshem

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-05-31 07:40:16
Adress
Universumsgatan 3
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 86m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 42m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 11m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.3%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 134cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 55cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.1NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.1NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 193cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 5cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 130cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 10%
 • Lutningen på rampen är 6.05m lång
 • Rampen är 109cm bred
 • Rampen lutar 4.4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 80mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 126cm
 • Den fria ytans bredd är 187cm
 • Ringklockan är placerad 121cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 93cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.6NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 121cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 74cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets passageöppning - dörr som står öppen

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 92cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 205cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.8cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Utskjutande föremål

Ingång (Skolans expedition, hus A)

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets passageöppning - dörr som står öppen

Vindfångets passageöppning - dörr som står öppen

Tröskel