Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bergsjöskolans fritidshem

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Rymdtorget 6
415 19
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 16m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3%
 • Lutningens sträckning är 4m
 • Ytan efter lutningens slut är 150m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 98cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande yta

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 66cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,10NCS i kontrast upptill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 1cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning