Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bredfjällsgatan 72 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-02-26 13:52:05
Adress
Bredfjällsgatan 72
424 21
Angered
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 17m
 • Av- och påstigningsplatsen är 18m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 3cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,4m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8,3%
 • Lutningens sträckning är 8m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,4% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 2,4%
 • Lutningen på rampen är 0,25m lång
 • Rampen är 97cm bred
 • Rampen lutar 0,05% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,1NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,1NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 35mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 270cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 103cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 102cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,6NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 270cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 223cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös, tunn

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 89cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 40cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 45cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 45cm

Ramp

 • Rampen lutar 6,9%
 • Lutningen på rampen är 0,25m lång
 • Rampen är 97cm bred
 • Rampen lutar 0,05% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 144cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 140cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,3NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,4NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Rampen

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Ramp

Passage (från entréutrymme till expedition)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Skylt vid dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt