Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekparkens äldreboende

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-06-11 14:38:32
Adress
Lillkullegatan 23
41274
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 18m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 1,5m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5,06 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4,8%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,7% i sidled
 • Handikapparkeringen är 26m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 25m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 1,5m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 12,5%
 • Lutningen på rampen är 1,06m lång
 • Rampen är 107cm bred
 • Rampen lutar 0,2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,35NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,35NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 205cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 7,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,68NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Markeringen är placerad 124cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 32s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 97cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 121cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,62NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 218cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 202cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,7cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 0cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm
 • Fri bredd under bordet är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 215cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 183cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Ringklockan - till avdelning 1 B

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 128cm
 • Ringklockan är placerad 101cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 15cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 34cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Skylt på vägg - till enhetschef

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 146cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting

Trappa

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,68NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,68NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 44cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg - till hiss

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 80cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 209cm
 • Hisskorgens bredd är 109cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 20mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,77NCS
 • Ledstången är 86cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 1,8cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 120cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 102cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 76cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg - andra våning

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 176cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt vid dörr - till enhetschef

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 74cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Ringklockan - till avdelning 2 A

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Ringklockan är placerad 98cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 15cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Ringklockan - till avdelning 2 B

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Ringklockan är placerad 98cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 15cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 36cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg - tredje våningen

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr - passage som går till avdelning 3 A och 3 B

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,78NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,78NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 81cm över golv
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Ringklockan - till avdelning 3 A

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 182cm
 • Ringklockan är placerad 97cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 24cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörr - till avdelning 3 A

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 76cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Ringklockan - till avdelning 3 B

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 181cm
 • Ringklockan är placerad 100cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 13cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörr - till avdelning 3 B

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,76NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Rampen

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets passageöppning

Vindfångets passageöppning

Tröskel

Sittplats

Bord

Entréutrymme (med hiss och trappa och ingång till avdelning 1B)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Ringklockan - till avdelning 1 B

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Skylt på vägg - till enhetschef

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg - till hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Entréutrymme (En trappa upp med ingång till enhetschef och avdelningarna 2A och 2B)

Skriv ut

Skylt på vägg - andra våning

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Skylt vid dörr - till enhetschef

Slagdörr

Dörrkontrast

Ringklockan - till avdelning 2 A

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Ringklockan - till avdelning 2 B

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entréutrymme (Två trappor upp med ingång till avdelningarna 3A och 3B)

Skriv ut

Skylt på vägg - tredje våningen

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Slagdörr - passage som går till avdelning 3 A och 3 B

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas endast manuellt

Ringklockan - till avdelning 3 A

Slagdörr - till avdelning 3 A

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Ringklockan - till avdelning 3 B

Slagdörr - till avdelning 3 B

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt