Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fjällstugan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Fjällbo Park 18
415 07
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 3.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.0%
 • Lutningens sträckning är 4m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 460cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 293cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 204cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 392cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Trappan

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 134cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 190cm
 • Den fria ytans bredd är 71cm
 • Ringklockan är placerad 120cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 190cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 70cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 14cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.05NCS mot omgivningen

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 88cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 8cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 140cm
 • Den fria ytans bredd är 160cm
 • Djupet på hisskorgen är 250cm
 • Hisskorgens bredd är 170cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 40mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Ledstången är 91cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 108cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 105cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 104cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Trappa

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 0cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 158cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 490cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 490cm bred
 • Fri höjd under bordet är 73.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 77cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 73.5cm
 • Fri bredd under bordet är 147cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång (Barn)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ingång (Personal)

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Enskilt steg

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån