Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Flunsåsparken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 00:16:45
Adress
Sockenvägen 24

Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4.10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4.10m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 0.5%
 • Lutningens sträckning är 48.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 50.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 340cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.5% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.2% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 340cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.5% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 105cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 205cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.50NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 0.7%
 • Lutningens sträckning är 12m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalett

 • 85cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 110cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 2.25cm
 • Längden är 2.93cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.55NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 117cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 132cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 95cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 1.19cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har endast kran för kallvatten

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 50cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har endast kran för kallvatten
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 450m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Passageöppningen

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Passageöppningen

Passageöppningen

Fristående skylt

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Alternativ lutning

Toalett utomhus

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Pictogram

Skylt vid dörr

Pictogram

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Handfat

Övrig toalett

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Pictogram

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett

Toalett

Utemiljö

Skriv ut

Sittplats

Sittplats