Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frölunda bibliotek\/ Frölunda Kulturhus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-05-02 10:14:30
Adress
Valthornsgatan 13
421 21
Västra Frölunda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5,7% i sidled
 • Gångytan är 200m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 18,2%
 • Lutningens sträckning är 57m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,4% i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 18m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 95cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,05NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,05NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 160cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Trappans steg är 34cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 240cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Trappans steg är 38cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 5,9%
 • Lutningens sträckning är 53m

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 205cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,40NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 110cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 77cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Entrédörren

 • Dörr intill karuselldörr öppnas med dörröppnare

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 123cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 290cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 80mm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 150mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 117cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 267cm från underlaget

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,5%
 • Handikapparkeringsplatsen är 9m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 17m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 400cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 17,5%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 12m

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 11m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,8m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 10m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 11m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 295cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 99cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 17s

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,25NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Gångytan är 54m lång
 • Belysning finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 33m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 96cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,10NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,10NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 150mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 300cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 98cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 2,10cm
 • Benutrymmets djup är 14cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 70cm
 • Högsta höjden på disken är 117cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,30NCS

Informationsplats

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 94cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 150cm
 • Den fria ytans bredd är 280cm
 • Kroken har höjden 80 cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 18mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,80NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 30cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 159cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Anpassad dator

 • Dator finns som kan överföra material till anpassade former
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 65cm
 • Benutrymmet är 142cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 129cm

Anpassad stol vid anpassade dator

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 42cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 57cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 81cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 58cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 100cm ovanför golvet

Bokinkast utomhus

 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 0%
 • Bokinkastet är placerat 85cm ovanför golvet
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Viss information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 73-100cm över underlag
 • Det finns inte akustisk information

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,77NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,85NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Passagetiden är 12s
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 29cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,85NCS

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,65NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,65NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 85cm
 • Skötbordets längd är 64cm
 • Skötbordets bredd är 65cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Buss)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Sittplats

Fast föremål

Utskjutande föremål

Cykelväg vid gångväg

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Alternativa lutningen

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Ingång (till kulturhuset från Frölunda torg)

Skriv ut

Entrédörren

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Fristående skylt

Skylt från tak

Skylt på vägg

Parkering och gångväg (vid Valthornsgatan)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Ingång (till kulturhuset från Valthornsgatan)

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångväg

Gångväg

Fast föremål

Löst föremål

Utskjutande föremål

Ingång (till biblioteket)

Skriv ut

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Skylt från tak

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Köautomat

Höj- och sänkbar informationsdisk

Informationsplats

Fast placerad kortläsare

Kapprum

Hyllor finns

Anpassad dator

Anpassad dator

Anpassad stol vid anpassade dator

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Bokinkast inomhus

Bokinkast inomhus

Bokinkast utomhus

Låneautomat

Övrig toalett - delvis handikappanpassad

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Toalettens utformning

Toalettens utformning