Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fyrmästaregången 6-8 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-09-09 14:53:04
Adress
Fyrmästaregången 6
413 18
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 95m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 13m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 30m

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind - 1

 • Grindens passagemått är 102cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,45NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 2,5m
 • Längden på ytan lutar 3%
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Bredden lutar 0,5%
 • Ytans längd är 2,25m
 • Längden på ytan lutar 4,5%

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind - 2

 • Grindens passagemått är 105cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,45NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0,5%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6,5%
 • Lutningens sträckning är 1,2m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 101cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 300% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 83cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös
 • Skrapgallret är lös

Av- och påstigning med gångväg (del 1)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Gångväg till entré (del 2)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Gångyta och sittplats

Hinder finns som korsar vägen

Grind - 1

Hinder finns som korsar vägen

Grind - 2

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Gångmatta innanför dörr