Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gårdstensbostäder AB

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-12-11 08:59:42
Adress
Kastanjgården 3
424 39
Angered
Telefon
+46 031-332 60 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 8cm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 14m
 • Ytan efter lutningens slut är 6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 18%
 • Lutningens sträckning är 0,55m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 18% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 64cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1.8cm
 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 132cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,30NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Trappan

 • Det är 22st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 102cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 150cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Djupet på hisskorgen är 218cm
 • Hisskorgens bredd är 101cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.40NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns inte placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 116cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 30cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Fri höjd under bordet är 54cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 57cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 26cm
 • Fri bredd under bordet är 50cm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 107cm
 • Längden på disken är 180cm
 • Benutrymmets djup är 5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.10NCS
 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.40NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Signalhund, Servicehund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 113cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 160cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 95cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 57cm från närmaste hinder
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 170cm
 • Längden är 168cm
 • 110cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 58cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Avståndet mellan armstöden är 62cm
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 120cm
 • Kroken är placerad 94cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 7cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 89cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 13cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 260cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 55cm
 • Fri bredd under bordet är 54cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Alternativa lutningen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Dörrkontrasten

Skylt på vägg

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Disk med fast höjd

Flyttbar ringklocka

Gångytan

Kapprum

Spegel

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Nödlarm med sladd

Mötesrum

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Bord