Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Glasmästaregatan 2 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-22 09:25:52
Adress
Glasmästaregatan 2
412 62
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 17m
 • Av- och påstigningsplatsen är 13m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 670cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 4cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 4%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,26m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2,2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 4m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled

Rampen

 • Rampen lutar 8,3%
 • Lutningen på rampen är 6,05m lång
 • Rampen är 126cm bred
 • Rampen lutar 5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 99cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,55NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 1,26m
 • Bredden lutar 1,9%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 8,1%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 5,3%
 • Ytans längd är 2,8m
 • Längden på ytan lutar 5,4%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,5%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5,8m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3,7% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 180cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 23,4%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,65m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 13,9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,1m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 12m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 8m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 20m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6,8%
 • Lutningens sträckning är 11m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4,6% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Rampen

 • Rampen lutar 8,3%
 • Lutningen på rampen är 6,05m lång
 • Rampen är 126cm bred
 • Rampen lutar 5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 99cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,55NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 1,26m
 • Bredden lutar 1,9%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 8,1%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 5,3%
 • Ytans längd är 2,8m
 • Längden på ytan lutar 5,4%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 227cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 242cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 235cm
 • Ringklockan är placerad 108cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 8cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,8NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 10% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 161cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 85cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 158cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2,5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 152cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 218cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 227cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 129cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 83cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 217cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 232cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - till förskolechef

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 217cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 226cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 47mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och flerfärgad markering för stående

 • Markeringen är placerad 104cm över golv
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 17cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 170cm bred

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 16cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,35NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 217cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 232cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 165cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 151cm
 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 43cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,55NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,55NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Rampen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Rampen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Expeditionshall

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr - till förskolechef

Tröskel

Passage (från expeditionshall till toalett)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och flerfärgad markering för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning