Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs Konstförening

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-02-11 12:18:49
Adress
Södra Vägen 2
412 54
Göteborg
Telefon
+46 031 - 18 64 03
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 30m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 20m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 156cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 165cm
 • Den fria ytans bredd är 30cm
 • Ringklockan är placerad 130cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 46cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,31NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 73cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 222cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,51NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,51NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 263cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 131cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 136cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,43NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 128cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 122cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,9cm
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,7cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,2NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,9cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,12NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Trappan

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Fristående skylt

Skylt på vägg

Trappa

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Passageöppning

Tröskel

Toalett inomhus

Skriv ut

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning