Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Atelier Vallgatan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 04:34:32
Adress
Vallgatan 34
411 16
Göteborg
Telefon
+46 031-711 60 60
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 500m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 500m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,15% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0,60m
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 400cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 450cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 150mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 350cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 250mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 7, 5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 310cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 700cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 6, 3% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är lös

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är lös

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 500cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 600cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 350cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 400cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,30NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 300mm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 600cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 1000cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg

Gångmatta utanför passageöppning

 • Gångmattan är lös

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 230cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrmatta innanför passageöppning

 • Dörrmattan är tunn, lös

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 235cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 255cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 78cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 230cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0, 5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 90cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 185cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 112cm
 • Kassans höjd är 87cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0, 85NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 40cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 150cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Av- och påstigning med gångväg (Vallgatan )

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Ingång (Vallgatan)

Skriv ut

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrmattan innanför dörren

Gångmattan innanför dörren

Entré

Ingång (Kungsgatan)

Skriv ut

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Kontrast

Gångmatta utanför passageöppning

Entré

Ingång (till butikslokal)

Skriv ut

Passageöppning

Dörrmatta innanför passageöppning

Entré

Skylt på vägg

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare