Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guldhedens bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 00:26:54
Adress
Doktor Fries Torg 6
413 23
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 30m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 10cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1.5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 15%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 30m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 15%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 3m

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 20m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 160cm
 • Den fria ytans bredd är 115cm
 • Ringklockan är placerad 85cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 6cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.6NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 116cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 102cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 120cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun
 • Markeringens underkant är placerad 116cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 125cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 74cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.8NCS

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte
 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Tröskelns höjd är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 250mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 185cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 225cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mot annan dörrmarkering är 0.2NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 255cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller utanför passageöppning

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Gångmatta innanför passageöppning

 • Gångmattan är tunn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100cm
 • Fri bredd under bordet är 85cm

Trappa

 • Det är 17st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.9NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.9NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Det är 20st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 92cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.9NCS
 • Trappans steg är 19.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.9NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången slutar 16cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 10cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 93cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 12cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 114cm
 • Den fria ytans bredd är 160cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Ledstången är 95cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 87cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 80cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 85cm
 • Längden på disken är 120cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns

Informationsplats

 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.8NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 30cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 140cm från underlag
 • Det finns tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 70cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 10cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm
 • En gångyta är 225cm bred

Bokinkast utomhus

 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 4m
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Bokinkastet är placerat 63cm ovanför golvet
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 230cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Det finns inte akustisk information

Handikapptoalett - samt damtoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 134cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 85cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 100cm över golv
 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 4 gånger

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 200cm
 • Längden är 145cm
 • 60cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 45cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.3NCS mot bakgrunden
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 115cm från golvet
 • Spegelns överkant är 135cm från golvet
 • Kroken har höjden 170cm
 • Kroken är placerad 90cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 95cm
 • Skötbordets längd är 75cm
 • Skötbordets bredd är 55cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 4 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 130cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Passageöppning

Skrapgaller utanför passageöppning

Tröskel

Gångmatta innanför passageöppning

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Assistanshundar

Gångytan

Bord

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Trappa

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Informationsdisk

Informationsplats

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Bokinkast utomhus

Låneautomat

Handikapptoalett - samt damtoalett

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Mötesrum (på våning 1)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan