Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gunnilseskolans Fritidshem

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-12-10 13:07:08
Adress
Lilla Ekebacken 6
424 56
Gunnilse
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 59m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,4% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 175cm

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 219cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 234cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 65mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 203cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 15,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 9,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 149cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,6cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 103cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 17cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,45NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 101cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,75NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Slagyta

 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,45NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s