Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Haga Nygata 17 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-30 06:35:32
Adress
Haga Nygata 17
413 01
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 30m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 170cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 4%
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 104cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,75NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 49m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 180cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 0%
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 4%
 • Lutningens sträckning är 1m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 103cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,75NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 5%
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Beskriv gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 4m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 104cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,75NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 6%
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 6%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 105cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 120cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 130cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,80NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Av- och påstigning med gångväg (Kaponjärgatan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Av- och påstigning med gångväg (Östra Skansgatan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Gångväg till entré (gemensam del)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Beskriv gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Ingång

Skriv ut

Skylt vid dörr

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel