Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hallandsgatan 7 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-05-20 15:18:25
Adress
Hallandsgatan 7
411 39
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 23m
 • Av- och påstigningsplatsen är 48m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 12%
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 20%
 • Lutningens sträckning är 1,6m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 20% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 115cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 20%
 • Lutningen på rampen är 2,22m lång
 • Rampen är 127cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Ringklockan är placerad 135cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 17cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,7NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 127cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 182cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 20% i längsriktning
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 88cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Rampen

Skylt vid dörr

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående