Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hällsviks Bycenter F-3

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-11-12 15:12:57
Adress
Hällsviksvägen 45
423 39
Torslanda
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 13m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 7,5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 200cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 7%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,2NCS mot underlag

Gångvägen - Till Expeditionen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 13m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,67m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 23m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländande
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 90mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,5NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 9s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 102cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 52cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,25NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 103cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 51cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 28s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 119cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,72NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 37cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,6NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,6NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - in till expeditionshall

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,59NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,59NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 155cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 126cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,56NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,56NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 19cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,2NCS mot underlag

Gångväg - Till Samlingslokal (skolans matsal) och gymnastik

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Gångytan är 23m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Alternativa lutningen - nivåskillnad där asfalten möter betongplattorna

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 0,25m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländande
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 95mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 156cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 181cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,5% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 181cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 242cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 171cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 92cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,72NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 260cm
 • Den fria ytans bredd är 140cm
 • Kroken har höjden 118cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 85cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns inte
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 11cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,1NCS

Skylt vid dörr - till delvis handikappanpassad toalett

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 43cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,68NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,68NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 86cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 80cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,68NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,68NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 134cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 100cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 78cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,59NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 23cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 116cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 193cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,6NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,6NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 122cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 125cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,8cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,66NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,66NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - till vänstra omklädningsrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 19cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halkig
 • En gångyta är 153cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 208cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 340cm
 • Bänkens djup är 35cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 141cm
 • Kroken är placerad 136cm från hörn

Dusch

 • Den fria ytans längd är 81cm
 • Den fria ytans bredd är 83cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 110cm från golv
 • Blandaren är placerad 40cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - till högra omklädningsrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halkig
 • En gångyta är 151cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 168cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 166cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 205cm
 • Bänkens djup är 35cm

Krok

 • Kroken har höjden 141cm
 • Kroken är placerad 70cm från hörn

Dusch

 • Den fria ytans längd är 79cm
 • Den fria ytans bredd är 70cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 107cm från golv
 • Blandaren är placerad 41cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen - Till Expeditionen

Gångvägen - Till Expeditionen

Löst föremål

Handikapparkeringsplats

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Ingång (Expedition)

Skriv ut

Skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Löst föremål i gångstråk

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Entréhall (Expedition)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Skylt vid dörr

Slagdörr - in till expeditionshall

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Expeditionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Mötesrum (Expedition)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gångväg (Till Samlingslokal (skolans matsal) och gymnastik)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg - Till Samlingslokal (skolans matsal) och gymnastik

Gångväg - Till Samlingslokal (skolans matsal) och gymnastik

Alternativa lutningen - nivåskillnad där asfalten möter betongplattorna

Ingång (Till Samlingslokal (skolans matsal) och gymnastik)

Skriv ut

Skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Löst föremål i gångstråk

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Entréhall (Till Samlingslokal (skolans matsal) och gymnastik)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Kapprum

Skriv ut

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Skylt vid dörr - till delvis handikappanpassad toalett

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Samlingsrum (Skolans matsal)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Gymnastiksal

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Skylt vid dörr

Slagdörr - till vänstra omklädningsrummet

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Dusch

Dusch

Skylt vid dörr

Slagdörr - till högra omklädningsrummet

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Dusch

Dusch