Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsoteket Östra Göteborg

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 20:49:00
Adress
Tusenårsgatan 3
415 10
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 16m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 14cm

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 9,3%
 • Lutningens sträckning är 1,25m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 103,5cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 492cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 296cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,7% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 74,3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 89,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grön

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 207cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 96cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 207cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,25NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 146cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,35NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 30mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 105cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 26,5cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 177,5cm
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 101,5cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,75NCS
 • Ledstången är 85,5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 121,5cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 101,5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 75,5cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 295cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 103,5cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 288,5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 124,5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 92,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 107,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 104,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83,5cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86,5cm
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 269cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 135cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 39,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 49,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 53,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 47cm
 • Fri bredd under bordet är 137cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 480cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 243cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87,4cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 135cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 169,5cm
 • Längden är 168,5cm
 • 51,5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 82cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 41cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Spegelns underkant är 93cm från golvet
 • Spegelns överkant är 184,5cm från golvet
 • Kroken har höjden 97,5cm
 • Kroken är placerad 71,5cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 89cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 66cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54,5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 91cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 178cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57,3cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 72cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 35cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 136cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67,8cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 71cm
 • Fri bredd under bordet är 123cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt vid dörr

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Mötesrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord