Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hammarkroken 1 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-05-07 14:45:21
Adress
Hammarkroken 1
424 21
Angered
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 35m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 6,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappan

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 200cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 65cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Alternativa lutningen - Gångväg runt parkeringen

 • Lutningen i längsriktning är 14%
 • Lutningens sträckning är 31m

Gångvägen - Backe

 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 14m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 310cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 0cm

Rampen

 • Rampen lutar 8%
 • Lutningen på rampen är 4,6m lång
 • Rampen är 115cm bred
 • Rampen lutar 1,5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 220cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 91cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 106cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,45NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr - till förskolechef

 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Det finns tillgång till ledsagning

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 146cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 14cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,4NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,4NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Alternativa lutningen - Gångväg runt parkeringen

Gångvägen - Backe

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Expeditionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Slagdörr - till förskolechef

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning