Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hammarkulletorget 38-39 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Hammarkulletorget 38
424 21
Angered
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 60m
 • Av- och påstigningsplatsen är 21m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 212m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7,8%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 145cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 80cm
 • Den fria ytans bredd är 147cm
 • Ringklockan är placerad 10,5cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 19cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,80NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 147cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 81cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 242,5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 95,5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är tunn

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 5,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 157cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 23cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 37,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 139cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95,5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 240cm
 • Den fria ytans bredd är 95,5cm
 • Kroken har höjden 153cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 66,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 242cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 84cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 61cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 90cm
 • Fri bredd under bordet är 104cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 296cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 6,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 6cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 293cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 430cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 242cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 0cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 70cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 4cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 10,2%
 • Lutningens sträckning är 1,33m

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 244cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 242cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 251,5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 141cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2,5cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 366cm
 • Den fria ytans bredd är 93cm
 • Kroken har höjden 110cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 106,5cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,05NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 66,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 6,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 80cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 172,5cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 86cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 97cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är brun
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,30NCS
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 59cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 113cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 6,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 6cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Trappan

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Kapprum

Lekrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Ingång (Villekulla)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Alternativa lutningen

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Kapprum

Skriv ut

Kapprum

Sittplats

Utskjutande kapphylla

Lekrum (Kopia)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning