Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

A-gruppen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 13:28:36
Adress
Brahegatan 7A
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 16m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 16,9%
 • Lutningens sträckning är 1,5m

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 92,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 16,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 161cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 176cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,3% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens överkant är placerad 120cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 98,5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 97,5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 96cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,45NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 118cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Storlek på versaler är 80mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 215cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 107cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 25cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 50cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 46cm
 • Fri bredd under bordet är 92cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Skylt vid dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Passage från entréutrymme till samlingsrum

Skriv ut

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Samlingsrum

Skriv ut

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord