Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Higab

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Åvägen 17F
41251
Göteborg
Telefon
+46 031-368 53 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9,3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6,6m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,22NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2,2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3,47m

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 290cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5,92m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 104m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,22NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,5m
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Stegets höjd är 5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,18NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 800cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 800cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,13NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm
 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 214cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 425cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 165cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 240cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,3NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,29NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 80cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 160cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 205cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 122cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 45cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 385cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,29NCS
 • Trappans steg är 15,5 -16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,29NCS
 • Trappans steg är 29,5cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,51NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,51NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 190cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är touchknapp
 • Den fria ytans längd är 190cm
 • Den fria ytans bredd är 208cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 140cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0.0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,3NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 1,2cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 82cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 102cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 65cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 80cm
 • Längden på disken är 100cm
 • Benutrymmets djup är 16cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,57NCS

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 105cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 120cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,62NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 102cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
 • Markeringen är placerad 102cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
 • Markeringens underkant är placerad 84cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 205cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,74NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 0,0cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,74NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,33NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 385cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,29NCS
 • Trappans steg är 15,5-16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,29NCS
 • Trappans steg är 29,5cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,51NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,51NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 190cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är touchknapp
 • Den fria ytans längd är 190cm
 • Den fria ytans bredd är 208cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 140cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,3NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 1,2cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 102cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 82cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 65cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 220cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Kroken har höjden 92cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 173cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,30NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 118cm
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,61NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 68cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 81cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 295cm
 • Längden är 200cm
 • 130cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,0NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 85cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 60cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 18cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 103cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194cm från golvet
 • Kroken har höjden 120cm
 • Kroken är placerad 50cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 100cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 60cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 88cm
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,61NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Skylt på vägg

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Bord

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Disk med fast höjd

Fast placerad ringklocka

Trappa

Kapprum

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Slagdörr