Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 20:50:16
Adress
Nedre Kaserngården 1
401 21
Göteborg
Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplats finns

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7m
 • Av- och påstigningsplatsen är 8m från entrén

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7m
 • Av- och påstigningsplatsen är 8m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Belysning finns
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 18m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Beskriv trappan

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 680cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 29cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,50NCS mot bakgrund

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 29cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,50NCS mot bakgrund

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 105cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 53cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrunden
 • Djupet på hisskorgen är 220cm
 • Hisskorgens bredd är 115cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,20NCS
 • Ledstången är 87cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 227cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mot annan dörrmarkering är 0,40NCS

Manöverpanel i hiss

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns

Manöverpanel

 • Översta knappraden är placerad 120cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 102cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 60cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Utformning

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Entré finns

 • Belysning finns
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Ringklocka måste användas

 • Den fria ytans längd är 145cm
 • Den fria ytans bredd är 98cm
 • Ringklockan är placerad 145cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 0cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,40NCS

Slagdörrens utformning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 255cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mot annan dörrmarkering är 0,60NCS
 • Glasytan har en markering med en ljushetskontrast på 0,60NCS
 • Markeringen är placerad 70cm över golv
 • Glasytan har en markering med en ljushetskontrast på 0,60NCS
 • Markeringen är placerad 132cm över golv

Skrapgaller finns

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

På vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget

Utformning

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörrens utformning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mot annan dörrmarkering är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 255cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller finns

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Växter

 • Växter finns som är konstgjorda

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Beskriv passage

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar är tillåtna

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Växter finns

 • Växter finns som är konstgjorda

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

På vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 128cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 221cm från underlaget

Utformning

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 28mm

Receptionen

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,50NCS
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Beskriv passage

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Assistanshundar är tillåtna

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Växter finns

 • Växter finns som är konstgjorda

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 200cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

På vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 196cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 211cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Beskriv kapprummet

 • Den fria ytans längd är 340cm
 • Den fria ytans bredd är 105cm
 • Kroken har höjden 100cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 60,2cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 170cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,50NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett finns

 • Handikapptoalett finns som kan nås med rullstol
 • Bredden är 200cm
 • Längden är 198cm
 • 37cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 130cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 159cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 90cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns

Utformning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 340cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mot annan dörrmarkering är 0NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,9cm
 • Dörrhandtaget är placerat 61cm från närmaste hinder

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Toaletten har armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65,5cm

Tvättställ

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 86cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett finns

 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tvålen är oparfymerad
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Av- och påstigningsplats finns

Skriv ut

Av- och påstigningsplats finns

Av- och påstigningsplatsen

Handikapparkeringsplats finns

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångväg från handikapparkering till entré med nivåskillnad

Skriv ut

Beskriv trappan

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Manöverpanel i hiss

Manöverpanel

Utformning

Utformning

Entré med nivåskillnad och skyltning

Skriv ut

Entré finns

Ringklocka måste användas

Ringklocka måste användas

Slagdörrens utformning

Slagdörrens utformning

Dörrkontrast

Skrapgaller finns

På vägg

Utformning

Vindfång finns

Skriv ut

Slagdörrens utformning

Slagdörrens utformning

Skrapgaller finns

Tröskel

Växter

Passage från entré till reception finns

Skriv ut

Beskriv passage

Assistanshundar är tillåtna

Pälsbärande djur

Växter finns

Gångytan

Gångytan

Reception finns

Skriv ut

På vägg

Utformning

Receptionen

Flyttbar ringklocka

Passage från reception till kapprum finns

Skriv ut

Beskriv passage

Beskriv passage

Assistanshundar är tillåtna

Pälsbärande djur

Växter finns

Gångytan

Gångytan

Kapprum finns

Skriv ut

På vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Beskriv kapprummet

Beskriv kapprummet

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett

Skriv ut

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett finns

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett finns

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett finns

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett finns

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett finns

Utformning

Utformning

Dörrkontrast

Tröskel

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Toaletten har armstöd

Tvättställ

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skriv ut

Övrig toalett finns

Övrig toalett finns