Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Instrumentförrådet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-05-02 14:28:17
Adress
Tuppfjätsgatan 20
421 74
Västra Frölunda
Telefon
+46 031-368 32 73
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Rampen

 • Rampen lutar 12%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 128cm bred
 • Rampen lutar 1,9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,10NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,45m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 7m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 123cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 11cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 60mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 253cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 257cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 53cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Kännbart ledstråk finns

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 248cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,65NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Dörröppningens fria bredd är 47cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Disk med fast höjd

Sittplats

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning