Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aniaragatan 5 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Aniaragatan 5
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 14m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 280m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,3% i sidled
 • Belysning finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 107cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 99cm bred
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 25cm djupa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Rampen

 • Rampen lutar 7,3%
 • Lutningen på rampen är 12m lång
 • Rampen är 152cm bred
 • Rampen lutar 0,2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstången slutar 500cm innan översta delen

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 180cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 96cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 12cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,55NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 87,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 98cm över underlaget
 • Markeringens färg är gul

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 127cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 63cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 69cm
 • Fri bredd under bordet är 108cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Utformning av väggskylt

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord